Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Przyokopowej