S8 – odcinek od granicy woj. Mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa